توآ

نوشته شده توسط استاد محمد مهدی رئیسی

با تشکر از  استاد  احمد سیاحی

برابر اساسنامة دانشکدة انشاء تن و روان، تکنیک های شالبند سبز با عنوان راهدانی شامل 7 خط و با مجموع 17909 (هفده هزار و نهصد ونه) تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی، و تکنیک های شالبند قهوه ای با عنوان راهبانی شامل 11 خط و با مجموع 52091 ( پنجاه و دوهزار و نود و یک) تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی می باشد.
(ذات ما) از مهمترین و زیباترین تکنیک های شالبند قهوه ای می باشد که شامل تکنیک های 5 حیوان می شود. (1- پرندگان 2- خزندگان 3- درندگان 4- جوندگان 5- انسان (حیوان ناطق) ) ذات ما، یعنی سیر آدمی به الهی. یعنی سرنوشت ما، باطن ما، درون ما، که بایستی مالامال از انسانیت و تقوی و پاکی و گذشت و مهربانی و ایثار باشد، که در این مقاله به طور مختصر بدان می پردازیم.

1-درناماتو :
در مرحله پرندگان تکنیک های درناماتو، شاهین و عقاب را می بایست فرا گرفت. در این مرحله تکنیک ها از یک اُپرای مخصوص و هارمونی ویژه ای برخوردار است. حالات و احساس این پرندگان در انسان باعث پرواز روح و شادابی می گردد.
2-مارماتو:
    مارماتو، سوسمار و اژدهای سفید از تکنیک های مرحله دوّم ذات ما در کونگ فوتوآ محسوب    می شود. بر پایة این تکنیک ها، ذات ما، براساس محورهای هندسی و تکنیک ها به شکل مخروطی شکل و هرمی ساخته شده و اساس تکنیک های مارماتو بر پایه کسب انرژی کندالینی و محور ناف و دورانی قرار دارد که انعطاف پذیری کامل و پیچش های دورانی از خصوصیات اصلی این مرحله است.
3- پنجتوما :
    تکنیک های ببر، پلنگ و شیر در مرحله سوم تکنیک های ذات ما قرار دارد. قدرت عضلانی بدن در فراگیری این تکنیک ها نقشی اساسی دارد. محور هندسی این تکنیک ها به شکل صلیب می باشد.
4- میمون مسخ :
 میمون مسخ اساس ضربات پا در تکنیک های ذات ما می باشد. و شکل هندسی محور این  تکنیک ها به شکل هلال می باشد. ضربات سریع و نافذ از خصوصیات این مرحله از تکنیک ها      می باشد. استفاده از تکنیک های اسب و ضربات شوک دار پا بخش دیگری از این مرحله و حرکات می باشد.
5-انسان (حیوان ناطق):
راهبان در این مرحله می آموزد که انسان به عنوان جانشین خداوند در روی زمین و به عنوان اشرف مخلوقات از تمام موجودات زندة دیگر توانایی های بیشتر و بالاتری دارد، چرا که خداوند یکتا فقط پس از خلق انسان بود که عبارات : ( فتبارک الله احسن الخالقین) و ( نفخت فیه من روحی) را فرمود.
    در مرحله پنجم که اصلی ترین و مهمترین بخش ذات ما می باشد راهبان سیمرغ وار و همانند سیمرغ
 منطق الطیر عطار نیشابوری از موانع و سختی های بی شماری گذر می کند و عارفانه به سوی حضرت حق پرواز می کند و به انسانیت خود رجعت می نماید و تمام درنده خویی و حیوان صفتی خود را پشت سر می گذارد و به مقام رفیع انسانیت نائل می شود و از انسانیت پاسداری      می نماید، و در این مرحله است که ذات مای کونگ فوتوآ کامل می شود و تکنیک های آن هم با مجموع 70.000 (هفتادهزار) تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی به پایان می رسد.
شالبند مشکی :
راهبان برای رسیدن به شال مشکی می بایست 3000 ( سه هزار) تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی را متکی بر استدلال علوم (ریاضیات- فیزیک– شیمی) به عنوان تز خود به دانشکده ا نشاء تن و روان ارائه دهد که در صورت تأیید مفتخر به دریافت شال مشکی با عنوان جهانبانی می گردد.
شالبند سرخ:
جهانبان برای رسیدن به آخرین شال کونگ فوتوآ ، یعنی شال سرخ و مرحلة راهبری در این طریقت می بایست تز خود را که تحقیقات دقیق و مفصلی بر هفت مایگاه علمی کونگ فوتوآ است به ((یارومه))  و دانشکده انشاء تن و روان ارائه دهد.
   در حال حاضر شال سرخ کونگ فوتوآ منحصر به فرد و فقط متعلق به ((یارومه)) است و تاکنون هیچ کس در جهان توانایی رسیدن به آن را نداشته است.


ای بی خبر بکوش تا صاحب خبر شوی       تا رهـرو نبـاشـی کـی راهـبـر شوی

گزارش تخلف
بعدی